Anunț de interes public

Asociația Memorialul Colectivizării din România, organizaţie neguvernamentală nonprofit, înregistrată în comuna Tămășeni, jud. Neamț, România, care analizează și cercetează procesul colectivizării din România comunistă, precum și consecințele acestuia în vederea configurării unui conținut livrabil printr-un muzeu dedicat, intenționează să achiziționeze servicii de management în cadrul proiectului ” Muzeul Colectivizării, model de proiect cultural antreprenorial pentru animarea unei comunități rurale”, cod proiect 46, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Apel PNRR/2022/C11/I5 – 1.

 

Vă prezentăm mai jos următoarele caracteristici ale serviciilor solicitate:

 

1. Denumirea serviciului solicitat: servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor

 

2. Descrierea caracteristicilor minimale ale serviciului: Serviciile sunt necesare pentru derularea următoarelor activității : A. Etapa de planificare a resurselor umane și financiare ; B. Prima activitate de conținut. Etapa de planificare, conceptualizare si productie a celor 3 sali tematice ale muzeului. Introducere în circuitul public de vizitare ; C. A 2-a activitate de conținut. Acțiuni de configurare a marcii muzeului – CHIABURUL ; D. A 3-a activitate de contținut. Cum povestim colectivizarea și comunismul ; E. Procese de management al proiectului.

 

3. Descrierea caracteristicilor minimale ale serviciului

 

Expertul va avea cunoștințe și experiențe dovedite :

        În managementul proiectelor culturale de minim 3 ani ;

        Studii superioare universitare sau post-universitare în domenii precum studii socio-umaniste sau de management.

 

Alte cerințe :

        Cunoştinţe solide de operare pe calculator;

        Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilităţi;

        Capacitate de organizare, planificare, diagnoză a situațiilor de criză și soluții pentru situații de criză;

 

4. Cantitatea: 1 (unu) contract individual de muncă pe termen determinat

5. Perioada pentru care se solicită: iunie 2023 – iunie 2024.

6. Valoarea estimată a achiziției: 36.000 lei brut. 

 

Așteptăm cu interes propunerile dumneavoastră la adresa de email: muzeulcolectivizarii@gmail.com

           

Vă mulțumim!

 

Echipa Asociației Memorialul Colectivizării din România

Urmărește-ne pe

Copyright 2021-2023 © Asociația Memorialul Colectivizării din România. Toate drepturile rezervate.